SERVICES

01 Consulting

M81 NEWENERGY pomoże Ci urzeczywistnić swoje cele. Oferujemy wysokiej jakości doradztwo na każdym etapie projektu, od wyboru lokalizacji dla przyszłego projektu po ciągłe monitorowanie pracy budowanych stacji.

Etap wstępny projektu-pomożemy Ci określić koncepcję projektu odpowiadającą Twoim wymaganiom dzięki szczegółowej analizie wszystkich wprowadzonych danych i oczekiwanych rezultatów.

DESCRIPTIO

OPIS

Planowanie projektu-nasz zespół pomoże Ci podzielić projekt na określone etapy, ocenić ryzyko i ustalić terminy, a także stworzyć system spełniający powyższe terminy.

Realizacja projektu-doradzimy Państwu w sprawie niezbędnych środków naprawczych i profilaktycznych. Umożliwi to dostosowanie rzeczywistej wydajności do ustalonych terminów, a także przewidywanie i łagodzenie negatywnych skutków związanych z ryzykiem projektowym.

Monitorowanie i kontrola projektów – nasza firma zapewni Ci wszystkie niezbędne prace administracyjne związane z ukończeniem projektu i zapewni usługi zdalnego monitorowania pracy urządzeń generujących w całym cyklu życia projektu. W przypadku, gdy lokalne prawo tego wymaga, M81 może również przewidywać generowanie obiektu z dużą dokładnością.

Monitorowanie i kontrola projektów – nasza firma zapewni Państwu wszelkie niezbędne prace administracyjne w celu zakończenia rozwoju projektu oraz zapewni usługi zdalnego monitorowania pracy urządzeń wytwórczych przez cały cykl życia projektu. Jeśli wymagają tego lokalne przepisy, M81 może również przewidzieć generację zakładu z dużą dokładnością.

02 Stwórzmy najlepszy projekt w niszy alternatywnych źródeł energii

Kliknij "Skontaktuj się z nami " i Twój formularz zgłoszeniowy będzie wysłany do nas.

Skontaktuj się z nami

Skontaktujemy się z Tobą

    Zostaw zgłoszenie serwisowe

      Zostaw prośbę o projekt